Protex Norge

Vi bryr oss genuint om kundene våre – vi er serviceinnstilte, lytter aktivt, holder det vi lover, følger opp og er proaktive i vår kommunikasjon.
Ta kontakt med oss!

Protex AS

Eggavegen 20
N-7380 Ålen
Norway

Tlf: +47 72 40 51 00
E-post: protex@protex.no

Margrethe Engan Gjære
Daglig leder

Telefon:
+47 72 40 51 00 / +47 41 44 87 54

E-post: margrethe@protex.no

Jens C. Hernes
Styreleder, Protex AS

Mob: +47 971 28 149
E-post: jens@protex.no

Marit Nordgård
Digital markedsfører

Mob: +47 959 75 390
E-post: marit@protex.no

Lillian Erlien
Kundeansvarlig

Telefon:
+47 72 40 51 00 / +47 951 21 464
E-post: lillian@protex.no

Gunhild Engan
Forretningsutvikler

Mob: +47 982 49 490
E-post: gunhild@protex.no

David Engan
Protex grunnleggeren

Mob: +47 414 48 754
E-post: david@protex.no