• Hvor lages Nesnalobben i dag?

    Mange har minner knyttet til Nesnalobben, og vi får mange spørsmål om hvor og hvordan skoen produseres i dag. De fleste som kjenner til Nesnalobben vet at den tidligere ble produsert i Nesna på Helgeland fra 1955 og at fabrikken gikk konkurs i 1988. Nye Nesna Fabrikker tok over produksjonen og fabrikken lå i Nesna helt frem…

    Hvor lages Nesnalobben i dag?